Skickas samma dag*Fri frakt över 499 kr

Startsida  Guider, tips och inspiration  Miljömärkningar

Miljömärkningar och certifieringar

Här hittar du förklaringar på de vanligaste märkningarna inom hudvård, kosmetika och hushållsprodukter. På kategorisidorna kan du filtrera produkterna efter vilken märkning de har.

BDIH

BDIH är en sammanslutning bestående av industrier och företag för läkemedel, hälsoprodukter, mattillsatser och produkter för personlig hygien. BDIH har sitt säte i Mannheim, Tyskland, och omfattar mer än 440 producenter och distributörer. Deras riktlinjer för certifierad naturkosmetik fastställdes 1996 – med utgångspunkt på konsumenternas förväntningar. Ett neutralt kontrollorgan kontrollerar att kriterierna efterlevs.

Produkter som är certifierade enligt BDIH får inte innehålla:

 • syntetiska färgämnen
 • syntetiska doftämnen
 • etoxilerade råvaror
 • silikoner
 • paraffin och andra produkter från petroleum

De produkter som innehåller råvaror från växter skall så långt som möjligt komma från:

 • kontrollerade ekologiska odlingar, med kvalitet och tillgänglighet i fokus
 • kontrollerade ekologiska vilda uppsamlingar

Läs mer om BDIH

BDIH

Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning av produkter och tjänster. Märkningen är oberoende och utan vinstintresse. Produkter märkta med Bra Miljöval klarar hårda miljökrav som kontrolleras och följs upp av Naturskyddsföreningen. Genom att välja Bra Miljöval bidrar du till en friskare natur, lägre klimatutsläpp och färre miljö- och hälsofarliga ämnen i våra vardagsprodukter.

Det är bara inom de områden där Naturskyddsföreningen ser den största miljönyttan som Bra Miljöval finns. Därför kan du vara säker på att ditt val alltid gör verklig skillnad för miljön. Idag finns Bra Miljöval-märkta produkter och tjänster inom områdena biobränsle, livsmedelsbutik, elenergi, försäkringar, kemiska produkter, textil, persontransporter, godstransporter, fjärrvärme och fjärrkyla.

Exempel på kriterier inom olika områden:

 • Kemiska produkter:
  De kemiska produkter som är märkta med Bra Miljöval är så skonsamma som möjligt för användaren och naturen. Främsta syftet med märkningen är att minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen. Det gäller bland annat ämnen som är svårnedbrytbara eller som misstänks orsaka cancer, fortplantningsstörningar och allergier. Hårda krav gäller också för hormonstörande ämnen. På grund av allergirisken ska barnprodukter vara helt parfymfria. Tillsatt fosfor tillåts inte eftersom det bidrar till övergödning. Kriterierna gör det möjligt att märka allt från tvål till tvättmedel.
 • Textil:
  De plagg och textilier som är märkta med Bra Miljöval Fiber och Beredning har klarat höga miljökrav längs hela kedjan från fiber till färdig textilprodukt. Fibermaterialet kommer från odlingar med liten miljöbelastning, hållbart skogsbruk, ekologisk djurhållning eller har framställts av återvunnet material. Inga farliga textilkemikalier och färger har använts och krav har ställts på rening av avloppsvattnet. Produktionen har uppfyllt kriteriernas sociala och etiska krav.

Läs mer om Bra Miljöval

Bra Miljöval

Cosmebio

Cosmebio är en certifiering som bara är tillgänglig för franska tillverkare och som i sin tur certifieras av ECOCERT. Cosmebio är en av medlemmarna i certifieringen COSMOS. Certifieringen finns i tre olika varianter med följande kriterier:

BIO

 • Minst 95% av totala innehållet ska ha naturligt ursprung (vatten, mineraler och mineralbaserade ingredienser räknas som naturligt).
 • Minst 95% av de växtbaserade ingredienserna måste komma från ekologisk odling.
 • Minst 10% av totala innehållet måste komma från ekologisk odling.

NAT – COSMOS NATURAL

 • 95-100% av totala innehållet ska ha naturligt ursprung (vatten, mineraler och mineralbaserade ingredienser räknas som naturligt).

BIO – COSMOS ORGANIC

 • 95-100% av totala innehållet ska ha naturligt ursprung (vatten, mineraler och mineralbaserade ingredienser räknas som naturligt).
 • 95-100% av de ingredienser som kan vara ekologiska, måste vara ekologiska (t.ex. växtmaterial, bivax och mjölk).
 • Minst 20% av totala innehållet måste komma från ekologisk odling.

Cosmebio-certifieringen garanterar också att produkten är fri från vissa kontroversiella ingredienser såsom silikoner, fenoxietanol och parabener.

Läs mer om Cosmebio

Cosmebio

ECOCERT

Ecocert är ett internationellt certifieringsorgan med säte i Frankrike. Ecocert kontrollerar och granskar innehåll, råvaror, produktion och förpackningar. Certifieringen finns i fyra varianter med olika kriterier. Ecocert godkänner inte petrokemiska ingredienser (förutom vissa godkända konserveringsmedel), parabener, fenoxietanol, parfym eller syntetiska färgämnen. Förpackningarna måste vara återvinningsbara.

Kosmetika

COSMOS ORGANIC

 • Minst 95% av de växtbaserade ingredienserna måste komma från ekologisk odling.
 • Minst 20% av hela produkten består av ekologiska ingredienser (10% för produkter som sköljs av som t.ex. schampo).

COSMOS NATURAL

 • Alla ingredienser måste komma från naturligt ursprung (förutom några fåtal ingredienser, inklusive konserveringsmedel, som är godkända i en liten mängd).

Tvätt- och rengöringsprodukter

NATURAL DETERGENT

 • Alla ingredienser från naturligt ursprung måste märkas upp i innehållsförteckningen.
 • Max 5% syntetiska ingredienser (från en strikt lista på godkända syntetiska ämnen).

NATURAL DETERGENT made with ORGANIC

 • Minst 95% av totala innehållet ska ha naturligt ursprung.
 • Minst 10% av totala innehållet måste komma från ekologisk odling.

OBS! Vatten och mineraler räknas inte som ekologiska eftersom de inte kommer från odling.

Läs mer om Ecocert

Ecocert

EU Ekologiskt

EU Ekologiskt är den europeiska märkningen för ekologisk produktion. Märkningen är obligatorisk på alla färdigförpackade ekologiska livsmedel. För importerade livsmedel är det frivilligt att använda märkningen. Vad som får kallas ekologiskt styrs av en EU-förordning, bland annat måste produkten innehålla minst 95% ekologiska ingredienser samt produceras utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Det finns också krav på djurhänsyn och endast ett fåtal tillsatser är tillåtna i färdig mat. Kontroller att reglerna följs görs av oberoende kontrollorgan.

Läs mer om EU Ekologiskt

EU-ekologisk

Fair for Life

Fair for Life är en certifiering som garanterar rättvis handel och etiska arbetsförhållanden längs hela produktionskedjan, från skörd till slutprodukt. Certifieringen säkerställer att mänskliga rättigheter efterföljs och att alla i handelskedjan behandlas rättvist och jämlikt. Det är inte bara bönder och producenter som får rättvisa löner och anständiga arbetsvillkor utan även odlare, blandningspartners, förpackare samt personal på kontoret. Utöver de etiska kraven finns stränga miljökriterier som måste efterföljas.

Läs mer om Fair for Life

Fair for Life

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

 • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor.
 • Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet.
 • Barnarbete och diskriminering motverkas.
 • Demokratiutveckling och organisationsrätt främjas.
 • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas.

Läs mer om Fairtrade

Fairtrade

Fair Wear Foundation

Fair Wear Foundation (FWF) är ett internationellt kontrollsystem som är inriktat på att förbättra de anställdas villkor i olika typer av textilproduktion världen över. FWF samarbetar med företag som tillverkar kläder eller andra sydda produkter och som säger sig vilja ta socialt ansvar i hela sin leverantörskedja. Eftersom FWF bara arbetar med arbetsförhållandena i produktionen finns inte många regler för miljöhänsyn.

Läs mer om Fair Wear

Fair Wear Foundation

FSC

Forest Stewardship Council, FSC, är en internationell organisation som tagit fram riktlinjer för ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk. Biologisk mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen skyddas. Anställda erbjuds avtalsenliga och säkra arbetsvillkor. Samer och allmänhet ges möjlighet till insyn och påverkan. Särskild hänsyn tas vid skogsbruksåtgärder som berör samiska kulturplatser, renbetesområden eller viktiga rekreationsområden. FSC-märket används på produkter som innehåller trä från FSC-certifierat skogsbruk.

Läs mer om FSC

FSC

GOTS - Global Organic Textile Standard

GOTS är en internationell miljömärkning för naturfiber. Den reglerar begränsningen av skadliga ämnen och utsläpp i hela produktionskedjan. Certifieringen baseras på två huvudprinciper. Det krävs naturliga fibrer som ska vara certifierat ekologiskt odlade enligt EU-direktiv och det krävs kontroller under hela produktionskedjan av den ekologiska bomullen. Varje processteg (spinning, vävning / stickning, beredning etc.) måste uppfylla speciella kriterier, där största möjliga hänsyn tas till miljön i varje steg. Ett märke för minst 70% ekologisk råvara och det andra för 95-100%. Stränga regler för användande av kemikalier i odling och beredning samt även sociala krav.

Läs mer om GOTS

GOTS - Global Organic Textile Standard

Krav

KRAV-märket sitter bara på livsmedel som har odlats utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och genetiskt modifierade organismer (GMO). KRAV-mat innehåller bara naturliga tillsatser. Märkningen står även för god djuromsorg, socialt ansvar och ett hållbart klimat. KRAV arbetar inom hela kedjan, från jord till bord. All KRAV-certifierad verksamhet kontrolleras minst en gång per år.

Läs mer om Krav

KRAV-märket

Leaping Bunny

Märkningen garanterar att produkten inte är testad på djur i någon fas av produktutvecklingsstadierna av företaget, laboratoriet eller underleverantörer.

Läs mer om Leaping Bunny

Leaping Bunny

Natrue

Natrue är ett icke-vinstdrivande initiativ som grundades 2007 av ledande kosmetikatillverkare i Europa som Weleda, Primavera, Lavera, Dr. Hauschka med flera. Organisationen har som mål att skydda och främja äkta naturlig hudvård, och har tydliga internationella riktlinjer på naturligt och ekologiskt innehåll i kosmetiska produkter. Ett villkor är att 75 procent av sortimentet måste vara certifierat naturlig, och organisationen tillåter exempelvis inga syntetiska doft- och färgämnen, petrokemikalier eller silikonoljor.

Certifieringen är indelad i tre nivåer; naturlig kosmetik, naturlig kosmetik med ekologisk andel samt ekologisk kosmetik, där kraven för ekologisk kosmetik är de strängaste av de tre. För att nå den första nivån måste man bevisa att alla ingredienser är av naturligt ursprung och att de endast hanteras på ett varsamt och hållbart sätt. I de följande två nivåerna bedöms andelen ingredienser från certifierade ekologiska jordbruk där högre certifiering garanterar högre ekologiskt innehåll. Den högsta nivån är mycket svår att uppnå, och det är med avsikt för att företag ständigt ska sträva efter att förbättra sina produkter. Ett oberoende certifieringsföretag kontrollerar att varje produkt följer kriterierna.

Läs mer om Natrue

Natrue

NSF

NSF är en oberoende, ej vinstdrivande organisation som är baserad i USA. Den är världsledande vad gäller att utveckla natonella standarder, produktcertifieringar, utbildningar för hälsa och säkerhet, inom miljö, ekologisk hudvård med mera. NSF-certifieringen har två nivåer med olika innebörd:

 • NSF kosmetik:
  Är testad så att ”fri från” påståenden är korrekta. Tillverkningsprocesser ses över så att företaget följer GMP-standard. Produkterna kontrolleras så att de inte innehåller tungmetaller eller mikrobiologiska organismer.
 • ”Innehåller ekologiska ingredienser”:
  Här krävs att minst 70 % av innehållet ska vara ekologiskt. Tillåter några syntetiska konserveringsmedel, kemiska processer liksom vissa nedbrytningsbara tensider som inte amerikanska USDA gör.

Läs mer om NSF

NSF

Nyckelhålet

Nyckelhålet är Livsmedelsverkets märkning som är till för att hjälpa konsumenter att hitta hälsosammare livsmedel. Symbolen visar vilken mat du mår bra av och är kanske det allra enklaste kostrådet du kan få. Nyckelhålsmärka livsmedel ska uppfylla ett eller flera av dessa villkor i jämförelse med andra livsmedel av samma typ: mindre och/eller nyttigare fett, mindre socker, mindre salt, mer kostfiber och fullkorn. Producenter som använder märkningen ansvarar för att villkoren följs. Kontroller genomförs av den kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnden och Livsmedelsverket.

Läs mer om Nyckelhålet

Nyckelhålet

OK Compost HOME

OK Compost HOME är en certifiering för komposterbarhet och biologisk nedbrytbarhet som utfärdas av den oberoende organisationen TÜV AUSTRIA. Har en produkt certifieringen OK Compost HOME kan den brytas ner i en trädgårdskompost inom 6 månader, eftersom produkten är framställd för att kunna komposteras vid lägre och mer skiftande temperaturer.

Läs mer om OK Compost HOME

OK Compost HOME

OK Compost INDUSTRIAL

OK Compost INDUSTRIAL är en certifiering för komposterbarhet och biologisk nedbrytbarhet som utfärdas av den oberoende organisationen TÜV AUSTRIA. Har en produkt certifieringen OK Compost INDUSTRIAL kan den brytas ner i en industriell komposteringsprocess. En industriell kompost har en konstant temperatur på 55–60 °C, vilket säkerställer bästa förhållanden för mikroorganismer och en snabb och effektiv komposteringsprocess. En produkt som har en INDUSTRIAL-certifiering kan fortfarande komposteras i en trädgårdskompost, det tar bara längre tid.

Läs mer om OK Compost INDUSTRIAL

OK Compost INDUSTRIAL

Soil Association Organic

Soil Association grundades 1946 i Storbritannien, och utvecklade 1967 världens första ekologiska certifieringssystem, av en grupp bönder, forskare och dietister som observerade ett direkt samband mellan jordbruksmetoder och hälsan hos växter, djur och människor.

Inom ramen för den ekologiska märkningen ingår livsmedel, djurhållning, textilier och skönhetsprodukter. Nivåerna för Storbritanniens, EU:s och internationella ekologiska regelverk måste uppnås. Soil Association Organic har två olika nivåer med olika innebörd:

 • Ekologisk:
  Här krävs att minst 95 % av ingredienserna (förutom vatten) ska vara ekologiskt.
 • Tillverkad med ekologiska ingredienser:
  Här krävs att minst 70 % av ingredienserna (förutom vatten) är ekologiskt. Här skrivs procenthalten ut av ekologiskt.

Läs mer om Soil Association

Soil Association Organic

Svanen

Svanen är en nordisk officiell miljömärkning beslutad av Nordiska Ministerrådet. Hänsyn tas till produktens miljöbelastning från råvara till avfall, det vill säga under produktens hela livscykel. Kraven gäller energi- och vattenförbrukning, luftförorening, avfallsproduktion, hållbart skogsbruk samt buller- och markföroreningar. Krav ställs på produktens kvalitet och funktion.

Läs mer om Svanen

Svanen

USDA Organic

USDA Organic är en statlig certifiering som drivs av det amerikanska jordbruksverket. Myndigheten instiftades 1862 av Abraham Lincoln som en service till USA:s bönder. Idag är man tillsynsmyndighet och kontrollerar alltifrån skog och odlingar till livsmedel och hudvård. National Organic Program (NOP) som hanterar just hudvård är ett av världens strängaste certifieringsorgan. Har tre olika nivåer, varav två av dem får bära USDA Organic-logotypen:

 • 100% Organic
  Här krävs att 100% av innehållet är ekologiskt (vatten och koksalt uteslutet).
 • Organic
  Här krävs att 95% av innehållet är ekologiskt (vatten och koksalt uteslutet). De sista 5% får endast bestå av ämnen som finns på listan över godkända ämnen.
 • Made with Organic
  Här krävs att minst 70% av innehållet är ekologiska ingredienser, tre av dem måste listas på förpackningen. Resterande 30% måste finnas med på listan över godkända ingredienser. Dessa produkter får bära certifieringslogga men inte USDA Organic-logotypen.

Läs mer om USDA

USDA Organic

Vegan Society

The Vegan Society garanterar att produkten och tillverkningsprocessen är fri från animaliska produkter, biprodukter och derivat; men också att produkten inte har testats på djur och att den inte innehåller genetiskt modifierade organismer (GMO). Tillverkare och leverantörer förväntas också vidta alla rimliga åtgärder för att undanröja korskontaminering, plus att de måste gå med på årliga kontroller.

Läs mer om Vegan Society

Vegan Society

Vegetarian Society

The Vegetarian Society är en brittisk välgörenhetsorganisation som arbetar för att stödja, inspirera och öka antalet vegetarianer.

Läs mer om Vegetarian Society

Vegetarian Society

Ä-märket

Ä-märket är en märkning från den ideella medlems- och konsumentföreningen Äkta vara. Föreningen driver frågor om bättre matkvalitet: färre tillsatser, mer råvara – mer mat i maten! Är det glass så ska det vara grädde, socker och ägg och inte vad livsmedelskemisterna kommit på liknar dessa ingredienser.

Syftet med Ä-märket är att underlätta för de konsumenter som söker livsmedel som är fria från tillsatser, men samtidigt också att gynna de producenter som framställer livsmedel med traditionellt innehåll. Dessutom bidrar märket till en allmän tillsatssanering av livsmedelssortimentet. Reglerna i korthet:

 • Tillsatser
  I vanliga livsmedel tillåts cirka 330 olika livsmedelstillsatser, som är definierade av EU. Dessa tillåts inte i Ä-märkta produkter, med undantag för fruktpektin och bakpulver i vissa produkter.
 • Aromer
  En stor del av de aromer som används i olika livsmedelsprodukter är framställda på konstgjord väg eller från helt andra råvaror än de som de ska ge smaken av. I Ä-märkta produkter tillåts bara aromer där smaken har extraherats ur den äkta varan. I en vaniljglass ska vaniljsmaken till exempel komma från just vanilj.
 • Industriella ingredienser
  Detta är olika ingredienser som ofta liknar tillsatser, men som inte är definierade som sådana av EU. Det handlar till exempel om jästextrakt, bambufibrer och glukos-fruktossirap. De produkter som Äkta vara bedömer vara industriella ingredienser tillåts inte i Ä-märkta produkter.
 • Ärlig information
  Vilseledande produkter ska, enligt myndigheterna, inte vara tillåtet. Men dels efterlevs inte alltid reglerna och dels lämnar lagstiftningen på flera punkter över ett alltför stort ansvar på konsumenten att se till så att man inte blir lurad. En renkorv får till exempel innehålla hur lite ren som helst och en äppelcider får innehålla så lite som 15 procent äpple. För Ä-märket gäller därför strängare regler, än de som lagen föreskriver. Produktens namn och bild ska överensstämma med det som konsumenten förväntar sig och halten av karaktärsgivande ingredienser ska vara hög.
 • Vilka produkter kan märkas?
  Märkningen omfattar endast förädlade produkter, eftersom det är där tillsatser, aromer och industriella ingredienser används. Råvaror som morötter, kött eller äpplen kan därför inte märkas.

Läs mer om Ä-märket

Ä-märket

Handla naturligt, ekologiskt och hållbart!

Jordklok.se är en av Sveriges ledande nätbutiker för ekologisk hudvård, naturlig hårvård, miljövänlig tvätt- och rengöring samt det mesta du behöver för en hållbar livsstil! Har du tips och råd att dela med dig, eller saknar du din favoritprodukt, tveka då inte att kontakta oss!

Varukorg

Till kassan
Varukorgen är tom
Totalt: 0 kr
499 kr kvar till fri frakt